Welkom bij
A. Kwakernaak B.V.    
Ook te vinden op Bedrijvenpark Rijnhoek!

Tjalk 43
2411 NZ Bodegraven
t.kwakernaak@akwakernaak.nl
www.akwakernaak.nl

Traditioneel vakmanschap in een modern jasje

Het aannemen van grondwerken, verhuur van hydraulische graafmachines, de aanleg van rioleringen, waterleidingen en stadsverwarming: het is slechts een greep uit de specialisaties waarmee A. Kwakernaak B.V. in de cultuursector en civiele sector naam heeft gemaakt. Nederlands grootste aannemers huren het bedrijf in als onderaannemer. Voor alle voorkomende werkzaamheden en projecten in de grond-, weg- en waterbouw, die bijdragen aan een betere infrastructuur, kunnen zij een beroep doen op Kwakernaak.

De onderneming voert grondverzet en de aanleg van waterleidingen en rioleringen met grote precisie uit. Dat vergt kennis en een goede organisatie. Een kleine fout kan immers grote gevolgen hebben.

Het plaatsen van damwanden ten behoeve van het werken op grotere diepten is eveneens een specialisatie van Kwakernaak. De werkzaamheden verlopen professioneel en met oog voor een optimale veiligheid.

Als Nederland de doelstellingen uit het Klimaatakkoord wil halen, ontkomen we er niet aan om ons gasverbruik te verminderen en het verduurzamen van het elektriciteitsnetwerk. Om die reden is Kwakernaak veelal actief in de aanleg van kabeltracés. Daarnaast legt het bedrijf ondergrondse leidingen aan voor warmtenetten. Het leidingnetwerk distribueert vrijgekomen restwarmte van bepaalde productieprocessen naar de warmteafleverset in woningen en gebouwen. En is er een storing? Dan staat Kwakernaak ter beschikking.

andere bedrijven op rijnhoek

© 2021 Graphic Design. | All rights reserved | Disclaimerwww.ontwerpbureau.com.